vasárnap, május 28, 2023
Text Size

Hírdetés

 

Méretek amik jók :

weboldal

                                                                                          

                                                                            

 

 

B orongós napok tűnjetek tova
O kkal szomorú ne legyél soha
L épteid kísérje töretlen szerencse
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai
 
Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő
 
É vek ha múltok, ha elszálltok napok
V idámságot, örömet számolatlan adjatok
E lfusson most az óévnek malaca
T öbbé ne legyen senkinek panasza
 
K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen az igaz barátok tábora
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!
 
----------------English----Angol-----

 

 

Gloomy days get out fro

Do not be sad with

Lepton accompanied by a steady fortune

Cheerful moments draw a smile on your eyes

Disperse the dark shadows of óévnek

Thole rid of the wings of imagination

 

New Year set a pace horse noiselessly time

Come have a long-awaited, magnificent future

 

If our past years when floating off days

Joy, joy, give countless

Now run away from the old year piglet

No longer be anyone's complaint

 

Avoid sickness, sorrow far

Ireland lost the core of both the void

Or turn a reality

Words do not hurt me no more treacherous

Increase in the camp of true friends

Live wisely, do not be silly

I wish you to be 365 nice holiday!

Bejelentkező űrlap